Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Gästbok"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Gästbok


 Skriv ett nytt inlägg i gästboken
30 september 2021 11:39 av 통장매입

https://sites.google.com/view/red4/

<a href="https://sites.google.com/view/red4/#the-blog"_blank">출장샵</a>

사랑을 가지고 가는 자는
가는 곳곳마다 친구가 있고
선을 가지고 가는 자는
가는 곳곳마다 외롭지 않고
정의를 가지고 가는 자는
가는 곳곳마다 함께 하는 자가 있고

29 september 2021 10:24 av 통장매입

https://sites.google.com/view/red4/

사랑을 가지고 가는 자는
가는 곳곳마다 친구가 있고
선을 가지고 가는 자는
가는 곳곳마다 외롭지 않고
정의를 가지고 가는 자는
가는 곳곳마다 함께 하는 자가 있고<a href="https://sites.google.com/view/red4/" target="_blank">출장샵</a>

28 september 2021 07:49 av 통장매입

https://sites.google.com/view/wkd668/

<a href="https://sites.google.com/view/wkd668/" target="_blank">개인통장</a>


길을 가다가 돌이 나타나면
약자는 그것을 걸림돌이라 하고
강자는 그것을 디딤돌이라고 말한다.
토마스 카알라일의 말입니다.

27 september 2021 08:21 av 통장매입

https://sites.google.com/view/wkd668/

https://sites.google.com/view/wkd668/ #_1"_blank">개인통장</a>

길을 가다가 돌이 나타나면
약자는 그것을 걸림돌이라 하고
강자는 그것을 디딤돌이라고 말한다.
토마스 카알라일의 말입니다.

26 september 2021 08:06 av 통장매입

https://sites.google.com/view/wkd668/

https://sites.google.com/view/wkd668/-개인통장

길을 가다가 돌이 나타나면
약자는 그것을 걸림돌이라 하고
강자는 그것을 디딤돌이라고 말한다.
토마스 카알라일의 말입니다.

26 september 2021 07:47 av 출장샵

https://sites.google.com/view/red4/

<a href="https://sites.google.com/view/red4/" target="_blank">출장샵</a>

살아가는 것은 흔들리는 것이다.
이 세상에 변하지 않는 것은 아무 것도 없고 또한 영원한 것도 없다.
사람은 나이가 들면 늙고 물건은 오래되면 상처를 입고
나무 또한 그 언제인가는 쓰러지거나 죽는다.

25 september 2021 11:00 av 통장매입

https://onthetop5.com/shop/

https://onthetop5.com/shop/
https://onthetop5.com/shop/ #_1"_blank">명품고퀄리티</a>
https://onthetop5.com/shop/ #_2"_blank">명품가방</a>
https://onthetop5.com/shop/ #_3"_blank">명품신발</a>
https://onthetop5.com/shop/ #_4"_blank">명품의류</a>
https://onthetop5.com/shop/ #_5"_blank">명품레플리카</a>

24 september 2021 08:28 av 통장매입

https://sites.google.com/view/wkd668/

https://sites.google.com/view/wkd668// <br>
https://sites.google.com/view/wkd668/통장삽니다 <br>

신발은 모양이 아무리 멋지고 예뻐도 편하지 않으면 신지를 않는다.

자기 발보다 크다든지, 작다든지, 무겁다든지, 찌른다든지 하면

당장 바꾸어 버리고 오래 길 들여진 신을 찾는다.

그것처럼 사람도 편한사람을 좋아한다. 자기수준보다 높다든지,

지나치게 낮다든지, 손에 잡을 수 없이 부담스럽다든지, 말에

찌르는 못이 있어 상처를 주는 다든지 하는 이런 사람은

가까이 하기를 싫어한다.

24 september 2021 06:44 av 출장샵

https://sites.google.com/view/red4/

<a href="https://sites.google.com/view/red4/" target="_blank">출장샵</a>

살아가는 것은 흔들리는 것이다.
이 세상에 변하지 않는 것은 아무 것도 없고 또한 영원한 것도 없다.
사람은 나이가 들면 늙고 물건은 오래되면 상처를 입고
나무 또한 그 언제인가는 쓰러지거나 죽는다.

23 september 2021 09:42 av 출장샵

https://sites.google.com/view/red4/

https://sites.google.com/view/red4/ #_1"_blank">출장샵</a>

살아가는 것은 흔들리는 것이다.
이 세상에 변하지 않는 것은 아무 것도 없고 또한 영원한 것도 없다.
사람은 나이가 들면 늙고 물건은 오래되면 상처를 입고
나무 또한 그 언제인가는 쓰러지거나 죽는다.

Våra sponsorer:

Coop Finspång

KL Industri

Swedbank

Vallonbygden

XL Bygg Finspång

 

Logga_Trp

noname webshop

klubbkod: 12009

Postadress:
Finspångs SOK - Orientering
Torstorps motionscentral
61234 Finspång

Besöksadress:
Torstorps motionscentral
61234 Finspång

Kontakt:
Tel: 0
E-post: This is a mailto link

Se all info